عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی

SAMKEY

لیست مدل های ساپورت شده


دستگاه های دارای CPU : Exynos/SpreadTrum/MTK نیازمند یک کردیتSM-A710F, SM-A510F, SM-A310F, SM-A310H, SM-A310FD, SM-J105H, SM-J105F, SM-J106H
SM-J106F, SM-J110H, SM-J100F, SM-J111F, SM-J120H, SM-J120F, SM-J320A, SM-J320F
SM-J710FN, SM-J710GN, SM-J710K, SM-G610F, SM-G610K, SM-G610I, SM-G610M, SM-G610S
SM-Z200, SM-Z300H, SM-G53...

لیست مدل های ساپورت شده


دستگاه های دارای CPU : Exynos/SpreadTrum/MTK نیازمند یک کردیتSM-A710F, SM-A510F, SM-A310F, SM-A310H, SM-A310FD, SM-J105H, SM-J105F, SM-J106H
SM-J106F, SM-J110H, SM-J100F, SM-J111F, SM-J120H, SM-J120F, SM-J320A, SM-J320F
SM-J710FN, SM-J710GN, SM-J710K, SM-G610F, SM-G610K, SM-G610I, SM-G610M, SM-G610S
SM-Z200, SM-Z300H, SM-G531, SM-G532G, SM-G532F, SM-G550, SM-N920A, SM-N920C
SM-N920CD, SM-J120Z, SM-J210G, SM-J210H, SM-Z130H, SM-Z130F, SM-A800F, SM-A800I
SM-J320H, SM-J200H, SM-J200F, SM-J210F, SM-J700H, SM-J700M, SM-J700F, SM-J700FD
SM-J700P, SM-J700T, SM-J700T1, SM-J700MD, SM-J700HD, SM-J710MN, SM-J710F, SM-J710FD
SM-G610Y, SM-G935F, SM-G935W8, SM-G930F, SM-G930X, SM-G930K, SM-G935W, SM-Z130
دستگاه های دارای CPU : Qualcomm نیازمند سه کردیت

SM-A5000, SM-A500F, SM-A500FQ, SM-A500FU, SM-A500G, SM-G901F
SM-A500H, SM-A500HQ, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500Y, SM-A500YZ
SM-A500XZ, SM-A500M, SM-A500S, SM-A500W, SM-A5100, SM-A7000
SM-A700FD, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700S, SM-A5009
SM-A700YD, SM-A7100, SM-A8000, SM-A9000, SM-A9100, SM-A910F
SM-G930AZ, SM-J320N0, SM-J320Y, SM-J320YZ, SM-J100VPP, SM-N910A
SM-J320ZN, SM-J5108, SM-J510F, SM-J510FN, SM-J5007, SM-J5008
SM-J510FQ, SM-J510GN, SM-J510H, SM-J510K, SM-J510L, SM-C7010
SM-J500M, SM-J500N0, SM-J500Y, SM-J510MN, SM-J510S, SM-J510UN
SM-J727V, SM-J727VPP, SM-T818, SM-T818A, SM-T818T, SM-T818V
SM-T818W, SM-T825, SM-T825Y, SM-G6100, SM-J3110, SM-J3119
SM-C9008, SM-C900Y, SM-J327V, SM-J327VPP, SM-G1600, SM-G890A
SM-G930V, SM-G935V, SM-N9300, SM-N930A, SM-W2017, SM-J320VPP
SM-J320V, SM-J3119S, SM-J3308, SM-G892A, SM-G5528, SM-J3300
SM-G3608, SM-G3609, SM-G360AZ, SM-G386T1, SM-G386W, SM-G360BT
SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360M, SM-G360T
SM-G5108, SM-G5108Q, SM-G5109, SM-G5306W, SM-G5308W, SM-G5309W
SM-G530A, SM-G530AZ, SM-J7008, SM-G360T1, SM-G530BT, SM-G530F
SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530T, SM-G530T1, SM-G530W
SM-C5000, SM-C5010, SM-C5018, SM-C7000, SM-A7009, SM-G5510
SM-G5520, SM-G891A, SM-G9300, SM-G9308, SM-G930A, SM-C9000
SM-G955W, SM-G9350, SM-G935A, SM-G9500, SM-G9508, SM-C7018
SM-G950U, SM-G950U1, SM-G950W, SM-G9550, SM-G955U, SM-G955U1
SM-G530Y, SM-G6000, SM-G600FY, SM-G7508Q, SM-G7509, SM-C900F
SC-02H, SC-02J, SC-03H, SC-03J, SM-G9298, SM-C7018, SM-C5018

بیشتر

SAMKEY 5 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم