شاخه‌ها

دانگل نقشه و راهنمای سخت افزار wu xin ji

دانگل wuxinji(Smart Dongle) ابزاری فوق العاده منحصر به فرد و قوی برای سخت افزار کاران می باشد.

یکی از جامع و کاملترین ابزار مربوط به نقشه-پیدا کردن پین اوت های هم مسیر-شمانیک و معرفی کامل قطعات- دیاگرام کامل برد و .... میباشد.

dongle wu xin ji کلیه مدل های ایفون تا X و مدل های مطرح از سامسونگ-هواوی-oppo-vivoو...پشتیبانی میکند.

جزییات بیشتر

تومان 420,000

اطلاعات بیشتر

plataforma para proporcionar mantenimiento profesional punto de mapa, PASTILLAS de mapa, placa base mapa, esquemas, diagrama de bloques, conocimientos básicos, programas de mantenimiento, equipos de mantenimiento, mantenimiento de vídeo y otros recursos

registro de actualización

registro de actualización

versión: 1.6.5 [2017-10-16 11:56:06]
descripción:
1. Add【Access DWG】->【Samsung Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> ISeries I9158,【HUAWEI Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> 8 honor Juvenil versión、honor juego 4C, Huawei P8 Versión Juvenil,【VIVO Mainboard Diagrampers】-> V3MaxA Diagrama de Color,【XiaoMi Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> Redmi3S、Redmi _ Note3。
2. Add【Access DWG】->【VIVO Acceso DWG】-> datos de X9.
3. Add【MTC Scheme】-> código de Error series-> iphone6Plus、6S Flash error de proceso se introduce.
4. Add【Mainboard DWG】-> Función de Anotación iphone6SPlusComponents Mainboard Coloreado DWG.
5. Optimización del código de la plataforma, plataforma perfecta interfaz.

versión: 1.6.4 [2017-10-10 14:45:34]
descripción:
1. Añadir【Access DWG】->【VIVO (Acceso DWG)】-> Y67,【Access DWG】-> RedMi_Note4,【OPPO Acceso】-> A59S DWG,【phone Mainboard versión-> phone8_4.7、phone8P Diagrampers】Qualcomm Diagrama de Color _ 5.5,【VIVO Mainboard Diagrama de color Diagrampers】-> X5Pro、X9,【OPPO Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> A57、A59、R9S、A31,【HUAWEI Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> MT8。
2. Update【Access DWG】-> datos de Acceso【phone DWG】-> 4, 4S, SÍ,【pad acceso DWG】-> pad_mini2, pad_mini4, pad2, pad3to.
3. Add【Details DW】-> teléfono series-> Resistencia Detalles DWG y Función Detalles DWG.
4. Add【SCH Diagram】-> serie OPPO-> R9 distribución de Componentes y el diagrama Esquemático.
5. Update【Mainboard DWG】-> iPhone8 plus (Intel Version) Anotación Función de Componentes Placa Base de Color DWG-> Qualcomm phone8 Mainboard versión HD de Color DWG.
6. serie Update【MTC Scheme】-> código de Error.
7. Update【driver installation】-> Ratón mejora tools【EDAHelper】。
8. Nueva perro de cifrado.

versión: 1.6.3 [2017-09-15 17:45:34]
descripción:
1. Add【Access DWG】->【phone (Acceso DWG)】-> 4、4S、5、5C。
2. Update【Access DWG】->【pad (Acceso DWG)】-> datos de、pad4 pad _ air2.
3. Add【Access DWG】->【OPPO (Acceso DWG)】-> datos de A59、R9、R9S.
4. Update【Access DWG】-> phone8、phoneX.
5. Add【SCH Diagram】-> phone8.
6. Add【video】-> Esquema【MTC column】-> 6 generaciones UMBPAD amnplifier,->【Manual tecnología column】-> más completa A8CPU desmontaje 1-7。
7. Nuevo apple menbership grado.

versión: 1.6.2.2 [2017-09-13 11:21:34]
descripción:
1. Fijar ERRORES conocidos.

versión: 1.6.2 [2017-09-12 17:45:34]
descripción:
1. Add【Access DWG】->【phone (Acceso DWG)】-> phone7S、phone7SP.
2. Update【Access DWG】->【OPPO (Acceso DWG)】-> A59、R9.
3. Add【Mainboard DWG】-> phone7SP、phone8.

versión: 1.6.1 [2017-09-08 17:30:34]
descripción:
1. Add【Access DWG】->【phone (Acceso DWG)】-> phone8A11CPU、phone8 Bandbase CPU.
2. Add【Access DWG】->【OPPO (Acceso DWG)】-> datos de A59.
3. Add【Access DWG】->【OPPO (Acceso DWG)】-> R9、【VIVO (Acceso DWG)】-> vivoX9、【Samsung (Acceso DWG)】-> S8_G950U.
4. Update【Access DWG】->【OPPO Mainboard Diagrampers】-> OPPO_R9 Diagrama de Color.
5. Update【Access DWG】->【phone (Acceso DWG)】data de phone6SP5.5.
6. Add【Access DWG】->【XiaoMi series】data.
7. Add【Access DWG】->【XiaoMi (Acceso DWG)】-> Mi4C.
8. Tornillo Add【Disassembling Holes】-> oppo.

versión: 1.6.0 [2017-08-26 12:43:34]
descripción:
1. Add【Access DWG】->【Phone chip de serie (resistencia mapa)】。
2. Add【Access DW】->【OPPO (Acceso DWG)】-> A59、R9S。
3. Update【Access DWG】->【phone (Acceso DWG)】data de 4S (820-3031-B)、5S (820-3292)、5S (820-3382)、phone6 4.7 (820-3486-A)、phone6P 5.5 (820-3675-A)、phone6S 4.7 (820-5507-A)、phone6SP 5.5 (820-00040-A).
5. Update【Access DWG】->【pad (Acceso DWG)、】data de pad_air almohadilla _ mini、pad _ mini3.
6. Update【Details DW】-> phone7P (Qualcomm version).
7. Update【SCH Diagram】-> phone7、【XiaoMi seriers】-> MI5S。
8. Update【GND Resistance】-> phone7P (Qualcomm version).
9. Update【video】-> El principio de inductancia, capacitancia, resistencia y método de juicio.
10. Actualizar el diagrama de bloques de personal extranjero.
11. Fijar ERRORES conocidos en la plataforma.

versión: 1.5.9 [2017-07-19 18:13:34]
descripción:
1. Add【Access DWG】->【Phone _ Series (Capas DWG)】-> phone6、phone7。
2. Update【Access DWG】->【phone (Acceso DWG)】Serial nombre.

versión: 1.5.8 [2017-07-11 14:15:34]
descripción:
1. Update【video】, para realizar la reproducción sin publicidad de vídeo.
2. Update【Access DWG】-> datos de phone6S5.5、phoneSE、phone7P5. 5 (versión 820-00229-AQualcomm)、phone7P5. 5 (820-00249-AInter version)
3. Add【MTC Scheme】-> phone7P reparación series caso en detalle.
4. Optimización del código de la plataforma, plataforma perfecta interfaz.

versión: 1.5.7 [2017-06-16 15:50:34]
descripción:
1. Update【Access DWG】->【phone series CPU HD image】.
2. Update【Access DWG】-> datos de phone6P5.5、phone6S4. 7.
3. Add【Access DWG】->【Samsung】-> datos de S6_Edge (G9287).
4. Add【MTC Scheme】-> Actualizar un montón de teléfono de la serie, la serie de caja de reparación de la almohadilla en detalle.
5. Add【Smart Q & A】-> Actualización mucho robot biblioteca q & a lista, bienvenido hacer preguntas y la información de retroalimentación.
6. Optimización del código de la plataforma, plataforma perfecta interfaz.

versión: 1.5.6 [2017-06-04 17:30:34]
descripción:
1. Pantalla Add【Teaching Pen】->【Pointofix】and【BYS market】, el Usuario puede optar por utilizar de acuerdo a la demanda.
2. Add【Basics】->【Circuit en Inglés y Chinese】.
3. Optimización del código de la plataforma.

versión: 1.5.5.1 [2017-06-02 12:30:34]
descripción:
1. pieza de Reparación de la computadora no puede abrir【Teaching Pen】function.

versión: 1.5.5 [2017-06-02 09:30:34]
descripción:
1. Menu bar add【Teaching Pen】function.
2. Add【Access DWG】->【phone series CPU HD image】。
3. Add【BLK Diagram】->【phone series】。
4. Add【Printing】-> phone7 (Inter Versión)、phone7P (Inter Versión)。
5. Fijar ERRORES conocidos.

versión: 1.5.4 [2017-05-22 10:30:34]
descripción:
1. Add【Access DWG】->【phone】-> phone7P_5.5 (820-00229-A Qualcomm version)、iphone6S4. 7
2. Add【Access DWG】->【phone】-> 7 P 5.5 (820-00249-A Inter versión)、B-dibujo al lado de pad_air.
3. Add【MTC Scheme】->【phone series】.
4. Add【BLK Diagram】-> phone7P.
5. Update【Basics】->【Mobile V1】base de reparación de teléfonos.
6. La plataforma perfecta para la versión Inglés.
7. Perfect【Super Member】->【Agent consulta function】.
8. Fijar ERRORES conocidos.

versión: 1.5.3.2 [2017-05-10 15:20:34]
descripción:
1. Repair【video】BUG,【Access DWG】BUG.

versión: 1.5.3.1 [2017-05-09 18:00:34]
descripción:
1. Repair【video】BUG.

versión: 1.5.3 [2017-04-27 16:30:34]
descripción:
1. Update【Access DWG】->【phone】-> datos de phone6 4.7.
2. Update【Access DWG】->【pad3G Versión WIFI Version】。
3. Add【Access DWG】->【phone】-> datos de 5S820-3292、SÍ。
4. Add【Access DWG】->【Samsung】-> S6_Edge (G9287)。
5. Update【Access DWG】-> phone7、Samsung S5 serie。
6. Update【Access DWG】->【Samsung】-> datos de S7_G9350。
7. Update【BLK Diagram】-> phone6、phone6Plus
inglés version【BLK Diagram】-> phone6、phone6S、phone6Plus。
8. Update【Limited Ed.】-> Inglés versión。
9. Add【Details DW】-> phone6S。
10. Update【Mainboard DWG】-> phone7、7P Anotación Función de Componentes Placa Base de Color DWG de la Versión en Chino e Inglés versión.
11. Update【MTC Scheme】-> phone6、phone6S、phone6P、phone6SSP、phone7、XiaoMi Huawei、、MeiTu etc. inglés Version【MTC Scheme】-> phone6、phone7。
12. Tornillo Holes】->【phone7P】Update【Disassembling。
13. conocimiento。Update【Basics】-> reparación de teléfonos Móviles
14. Abra【Video】Editorial contenido。
15. Optimización del código de la plataforma.

versión: 1.5.2 [2017-03-06 16:08:34]
descripción:
1. Añadir Marcadores de PDF para acercar y alejar.
2. Automatic】Add un gran número de casos de mantenimiento, para los usuarios para resolver rápidamente el problema. perfecta la versión Inglesa【Automatic】.
3. Añadir【Access DWG】->【phone】-> phoneSE,【Samsung】-> S7_G9350.
4. update【Access DWG】->【phone】-> 4, 4S, 5,5 C, 5S (820-3382), phone64.7, phone65.5, phone6S4.7, phone6S5.5, phone7 datos.
5. update【Access DWG】->【phone Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> phone7, phone7P.
6. Update【Access DWG】->【Disassembling Tornillo Holesrew hole】.
7. Update【Details DW】-> phone6, phone6SP.
8. Update【MTC Scheme】-> Inglés versión de los datos y la versión en Chino de 6 S información.
9. Added【Mainboard DWG】-> phone5SE, phone7P.
10. Update【Printing】-> phone7P.

versión: 1.5.1 [2017-02-09 17:02:34]
descripción:
1. actualizar datos【Access DWG】-> phone7, añadir-> phone7P datos, phone5S (820-3292), añadir【Phone Mainboard Diagrampers】Diagrama de Color-> phone7P.
2. Añadir【GND Resistance】->【pad series】.
3. Añadir【Basics】->【mobile knowledge】reparación de teléfonos.
4. update【MTC Scheme】.
5. Perfect【Super Member】-> Agente de consulta de información.

versión: 1.5.0 [2017-02-07 11:55:34]
descripción:
1. Added agente de nivel, agentes abiertos【Super Member】función, se utiliza para añadir/consulta número de orden, número de pedido puede ser utilizado para los usuarios normales de actualizar a los miembros VIP.
2. función de interfaz de inicio de Sesión para abrir【VIP upgrade】, los usuarios normales pueden actualizar el número VIP mediante el número de orden, el número de pedido puede adquirirse a través del agente.

versión: 1.4.9 [2017-01-21 15:22:34]
descripción:
1. Perfect mapa de puntos función de búsqueda, búsqueda de vista de centro de soldadura, de búsqueda no es sensible a mayúsculas.
2. Añadir【Details DW】-> phone6, phone6P.
3. Añadir【Mainboard DWG】-> phone7.
4. DWG Add【Printing】-> teléfono series Mainboard IC vacío y en línea.

versión: 1.4.8 [2017-1-07 11:50:34]
descripción:
plataforma WuXinJi actualización completa, versión 1.4.7 y toda la versión antigua está a punto de dejar de usar, por favor, actualice la versión 1.4.8 del usuario antes de desinstalar la versión anterior, al oficial Sitio Web Oficial para descargar el paquete de instalación más reciente, volver a instalar el software. por favor le pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado a usted!
1. Añadir un común tecla de acceso directo, en el estado de entrada Inglés es válida.
2. En el lado izquierdo de la barra de navegación para aumentar la【Printing】section, introduzca la necesidad de pertenencia, la sección de la información puede ser Printinged.
3. Add【MTC Scheme】-> teléfono de la serie, Samsung serie, mijo serie, Huawei serie y un gran número de casos de mantenimiento.

versión: 1.4.7 [2016-12-21 11:16:34]
descripción:
1. Update【Access DWG】-> phone7 datos.
2. Añadir【Details DW】-> Detalles de la serie PS dibujo del teléfono.
3. Añadir【SCH Diagram】-> phone7P.
4. Optimizar el código de la plataforma.

versión: 1.4.6 [2016-12-13 12:38:34]
descripción:
1. En el lado izquierdo de la barra de navegación para add【Details DW】section, entrar en la necesidad de que los privilegios de membresía.
2. update【SCH Diagram】-> phone7.
3. Added【MTC Scheme】-> phone6S, phone6SP demolición A9 CPU quince fácil malos componentes + SCH diagrama.

versión: 1.4.5 [2016-12-05 18:00:34]
descripción:
1. La barra de menú para añadir socios【Xiuxiu】.
2. Optimizar el código de la plataforma.

versión: 1.4.4 [2016-12-01 10:00:34]
descripción:
1. Added【Access DWG】->【phone】-> phone7, phone6S_4.7 datos.
2. Añadir【Access DWG]】->【Samsung】-> S5_G900F, S5_G900H, W2013, W2014, W2015 datos.
3. Añadir【Access DWG】->【XiaoMi】-> Mi3_TD, Mi_WCDMA, MI2A datos.
4. Added【SCH Diagram】->【JinLi series】.
5. Update【MTC Scheme】-> phone6S, phone6SP.
6. Update【GND Resistance】-> phone6, phone6P.

versión: 1.4.3 [2016-11-11 16:36:34]
descripción:
1. update【Access DWG】->【phone】-> phone6_5.5, phone6_4.7, phone6S_4.7, phone7 datos.
2. datos Update【Access DWG】->【pad】-> pad_mini2.
3. update【Access DWG】->【phone Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> phoneSE, phone7.
4. update【Access DWG】->【Samsung】-> W2016.

versión: 1.4.2 [2016-10-28 16:22:34]
descripción:
1. Added【Access DWG】->【Samsung】-> S6_G920V datos.
2. Añadir【Access DWG】->【phone】-> 7 P.
3. update【Access DWG】->【phone】-> phone7.
4. Añadir【Access DWG】->【phone Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> phone7.
5. Añadir【BLK Diagram】->【phone6S】-> circuito de banda base.
6. Added【Mainboard】->【7 generation】-> componente mapa de distribución.
A9CPU Mainboard DWG A9CPU de nuevo a la tierra GND GND a tierra Resistencia resistencia J4200,->【6SP】-> CPU A9 CPU GND a tierra Resistencia de vuelta a la tierra valor de la Resistencia->【6】GND-> A8 CPU Mainboard DWG a tierra GND, Resistencia->【7 _ 4.7】-> en línea a tierra GND, Resistencia->【5 generation】-> GND inline Resistencia a la planta.
8. Add【SCH Diagram】-> [Huawei].
9. Update【GND Resistance】-> phone6S phone6SP baseband CPU.

versión: 1.4.1 [2016-10-17 18:05:34]
descripción:
1. datos Add【Access DWG】->【pad】-> pad3.
2. Add【Access DWG】->【Samsung】-> S5_G900F, S5_G900H, S6_G9250 datos.
3. Add【Access DWG】->【Disassembling Tornillo Holesrew hole】-> phone5C, phone7.

versión: 1.4.0 [2016-10-08 19:12:34]
descripción:
1. Optimizar el código de la plataforma.
2. Add【GND Resistance】-> phone7_4.7, phone7_5.5.
3. Add【Access DWG]】->【Disassembling Tornillo Holesrew hole】-> phone5C, phone7.
4. update【Access DWG】->【Samsung】-> S5_G900F.
5. Haga Clic En la parte superior de la barra de menú【View】->【Toolbar】se puede visualizar en el lado derecho de la barra de herramientas de la plataforma, haga clic de nuevo para ocultar.

versión: 1.3.9 [2016-9-30 19:12:34]
descripción:
1. Optimizar el código de la plataforma.

versión: 1.3.8 [2016-9-30 18:45:34]
descripción:
1. updated the【Access DWG】->【Samsung】-> S5_G900H, S6_G9250.
2. Update Acceso DWG]】->【Screw Hole】-> phone6_4.7 datos.
3. datos Add【Screw Hole】-> phone4S.
4. datos Update【Access DWG】-> phone6S_4.7.
5. Add【Access DWG】->【Samsung】-> S5_G9009W, S6_G920F, S6_G9280 datos.
6. datos Add【Access DWG】-> pad_mini.

versión: 1.3.7 [2016-9-24 15:42:34]
descripción:
1. Los Usuarios que utilizan la tarjeta VIP no es necesario registrarse, introduzca el número de cuenta y activar la contraseña (número de tarjeta VIP interface【Change Password】contraseña puede ser modificada en el inicio de sesión puede ser utilizado. haga clic en la plataforma para desplazarse a los subtítulos, WeChat escanear el código bidimensional puede recibir gratis tarjeta VIP, pagan sus propios gastos de franqueo 18 yuanes.
2. Add【Access DWG】->【Screw Agujero]】iphone6 _ 4.7 datos.
3. Update【Access DWG】->【phone】-> phone6S_4.7, phone6P5.5, phone6SP_5.5 datos.
4. Added【SCH Diagram】-> Samsung 8 (XX) series, Samsung 9 (XX) de la serie.
5. New【MTC Scheme】-> phone6, ejemplo de reparación de la pantalla phone6P rojo y blanco.

versión: 1.3.6 [2016-9-13 18:03:34]
descripción:
1. Optimizar el código de la plataforma.

versión: 1.3.5 [2016-9-13 15:09:34]
descripción:
1. optimizar el código, repair【Technology Sharing】page jump BUG.

versión: 1.3.4 [2016-9-13 11:26:34]
descripción:
1. Add【Access DWG】->【XiaoMi】Mi1, RedMi, RedMi_Note y otras series.
2. update【Access DWG】->【phone】phone5, phone6_4.7, phone6_5.5, phone6S_5.5 datos.
3. datos Added【Access DWG】->【pad】-> pad_mini4.
4.【SCH Diagram】-> Samsung 4 (XX) series, Samsung 5 (XX) series, Samsung 6 (XX) series, Samsung 7 (XX) de la serie.
5. Update【SCH Diagram】-> Samsung Series-> A, E, G, J, N, W.
5. Added【Forum】.

versión: 1.3.3 [2016-8-30 15:35:34]
descripción:
1. Añadir the【Technology Sharing】section.
2. fijar un BUG.
3. Add【Access DWG】->【Samsung】-> S5_G9009D.
4. Added【Access DWG】->【SCH Diagram】-> Samsung 3 (XX) series, Samsung 4 (XX) de la serie.
5. Placa de Circuito sin chip】drawings update【Access DWG】->【Phone

versión: 1.3.2 [2016-8-26 18:45:34]
descripción:
1. Added【SCH Diagram】-> Samsung Serie-Samsung-> Samsung 1 (XX) series, Samsung 2 (XX) de la serie.
2. update【MTC Scheme】-> phone6, phone6P
3. Added【Access DWG】->【Samsung】-> W2014, W2015, W2016.
4. Add【Access DWG】->【Samsung】-> S5_G9009W, S6_G920V.
5. update【Access DWG】->【Samsung】-> S5_G900F, S5_G900H, S6_G920F, S6_G9200, S6_G9250, S6_G9280.
A, G, I, N, S, W series y B9388, E7000, 9507 V.
7. Add【Access DWG】->【pad】pad_air2 datos.
8. datos Added【Access DWG】->【Screw Hole】iphone5S.
9. datos Update【Access DWG】->【phone】-> phone6S_4.7.
10. Placa de Circuito sin chip】Add【Access DWG】->【phone-> phone4, 4S, 5,5 S, 6,6 P.
11. Added【Access DWG】->【phone Mainboard Diagrampers】-> phoneSE Diagrama de Color.
12.【Settings】Add【Select Language】-> Chino, inglés.

versión: 1.3.1 [2016-8-17 15:07:34]
descripción:
1. barra de Menú->【Access DWG】->【phone】-> actualización phone6S 4.7, phone6P 5.5 datos; nueva phone7 Edición de Lujo.
2. barra de Menú->【Access DWG】->【Pad】-> actualización pad2, pad4, pad_air, pad_mini2 datos; añadir pad_mini3 datos.
3. barra de Menú->【Access DWG】->【Screw phone6_4.7 Hole】-> actualización de datos.

versión: 1.3.0 [2016-8-11 11:07:34]
descripción:
1. Añadir el【Bookmark】-> botón al lado.
2. Nueva barra de menú->【Official Website】-> Wuxinji-Sitio Web Oficial, descarga de software.
3. barra de Menú->【driver installation】->【PADS installation】, actualizar las PASTILLAS conductor, reparar algunos de la versión antigua de los dibujos no puede abrir el ERROR.
4.【Basics】->【nUser guide】actualización ALMOHADILLAS uso tutorial.
5. barra de Menú->【Access DWG】->【pad】-> Añadido pad_mini4 Edición de Lujo.

versión: 1.2.9 [2016-8-9 17:30:34]
descripción:
1. Actualizar la página PDF.
2. Retire la【Bookmark】botón, PDF y Marcadores se pueden arrastrar entre el ajuste.
3. barra de Menú->【Access phone6SP DWG】->【Phone】actualización 5.5.
4. barra de Menú->【Access DWG】->【pad】-> Añadido-> pad2 datos, añadir pad_mini Edición de Lujo.
5. barra de Menú->【Access DWG】->【phone Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> actualización phone6_4.7V versión.
6.【GND Resistance】nueva phone6, phone6S serie.
7. WuXinJi-los usuarios pueden ver su registro de tiempo y fecha de caducidad en la esquina inferior derecha de la software.

versión: 1.2.8 [2016-8-5 16:20:34]
descripción:
1. Updated the caption notificación.
2. update【SCH Diagram】-> serie de XiaoMi.
3. barra de Menú->【Access DWG】->【Screw Hole】update-> phone6_4.7 modelo de datos.
4. barra de Menú->【Access DWG】->【Fingerprint Key】to actualizar la serie de datos.
5. barra de Menú->【Access DWG】->【Samsung】aumento S6_G920F, S6_G9280.
6. barra de Menú->【Access DWG】->【Phone】actualización 4S, phone6_4.7, phone6S_5.5.

versión: 1.2.7 [2016-7-29 18:58:34]
descripción:
1. Update iphone4S, iphone6P DWG de Acceso de datos.
2. Añadir [programa de mantenimiento] 6 S, 6SP no arranca la última versión.
3. barra de Menú->【Access DWG】Add【Samsung】-> S5_G900F, S5_G900H, S6_G9200, S6_G9250.
4.【Super Member】to aumentar el número de miembros para aumentar la afiliación.
5. interfaz de inicio de Sesión para añadir【Change Password】, para proporcionar tarjeta VIP miembros para cambiar la contraseña.

versión: 1.2.6 [2016-7-22 18:29:34]
descripción:
1. Reparación de ERRORES, puede adaptarse a la resolución de la computadora.
2.【Super Member】para aumentar la función de consulta de información de los miembros.

versión: 1.2.5 [2016-7-22 10:55:34]
descripción:
1. Left menu bar->【GND Resistance】-> añadir pad1, pad_air2 (pad6), pad_mini1, pad_mini2, pad_mini3.
2. Fijar PDF para ampliar el fondo de el BICHO negro, el usuario tiene que hacer clic en【PDF installation】, antes de la instalación de otras versiones del usuario, por favor, desinstale el controlador original.

versión: 1.2.4 [2016-7-21 16:10:34]
descripción:
1. Añadir una barra de menú->【help】->【novice video】-> descargar e instalar video, función de vídeo usando.
2. Update【product】function módulo.
3. Abra【Super Member】módulo de función, usted necesita la autoridad competente para entrar.
4. Actualización de la barra de menú->【Access DWG】->【phone Placa Base de Color Diagrama Diagrampers】-> 6 generación V junta.
5. Actualización de la barra de menú->【Access DWG】->【pad】-> pad2, pad_air2, pad_mini3.
6. Update【MTC Scheme】-> 6,6 P, 6 s.
7. Update【Help-> Uso Tutorial】-> Descargar e instalar.

versión: 1.2.3 [2016-7-15 15:30:34]
descripción:
1. Añadir una barra de menú->【Access DWG】-> pad2, pad_mini3, pad_air2.
2. Update【Productos】módulo de función.

versión: 1.2.2 [2016-7-12 15:25:34]
descripción:
1. update【help】->【novice tutorial】, o el usuario puede hacer clic directamente en la barra de menú de la izquierda【Basics】to ver el novato con el tutorial.
2. fijar problema【Video】click en el salto, ahora se puede ver directamente el vídeo en la plataforma. nota: no utilice otras secciones al ver videos, esperando para reproducir el video.
3. modify asistente QQ carta micro código bidimensional.
4. El mapa en el Acceso DWG se actualiza. el usuario tiene que hacer clic en la configuración-> borrar la caché y volver a cargar el último dibujo.

versión: 1.2.1 [2016-7-5 15:25:34]
descripción:
1. barra de Menú-> mapa de puntos, A, B MTC Schemee ventana dividida para agregar función tramo libre.
2. La barra de menú de la izquierda-> programa de mantenimiento-> añadir pad3G versión de la versión WiFi-> pad2_3G.
3. En la barra de menú de la izquierda-> el GND tierra Resistencia-> actualización phone4S.
4. En el lado izquierdo de la barra de menú-> BLK Diagrama diagrama-> actualización phone4S.

versión: 1.2.0 [2016-7-2 17:54:34]
descripción:
1. barra de Menú-> mapa de puntos, A, B MTC Schemee ventana dividida para agregar función tramo libre.
añadir la versión de la versión pad3G pad3G a la barra espaciadora.-pad2_3G, pad3_3G, pad4_3G, padair_3G, padair3_3G, padmini1_3G, padmini2_3G, padmini3_3G.
3. La Resistencia izquierda barra de menú-> el GND-> nuevos phone4S, phone5, phone5S, phone6, phone6P, phone6S, phone6S Plus series.
4. La barra de menú de la izquierda-> BLK Diagrama diagrama-> phone6P, phone6S, phone6S serie.
5. Add-> Ayuda menú de bar.

versión: 1.1.9 [2016-6-27 14:56:34]
descripción:
1. Cojín de la barra, pad2, pad3, pad4, pad_air2, pad_mini1, pad_mini2, pad_mini3, etc.

versión: 1.1.8 [2016-6-24 16:53:34]
descripción:
1. Corregidos algunos errores durante la actualización del programa.

versión: 1.1.7 [2016-6-24 14:06:34]
descripción:
1. Added Acceso DWG-> Mainboard mapa de color-> phone5C_3G DWG, phone5C_4G.
2. Añadir la Resistencia a tierra GND-> phone6S, phone6SP.

versión: 1.1.6 [2016-6-21 10:10:34]
descripción:
1. Modificar el Orificio Del Tornillo Edición de Lujo-> phone5C, phone5S.

versión: 1.1.5 [2016-6-17 16:30:34]
descripción:
1. Modificar la DWG DWG de Acceso a la Placa Base de color mapa-> phone5S nombre de la serie.
2. interfaz de aterrizaje de jardinería estilo.
3. Abra la izquierda barra de menú-> Inteligente Q & A de la sección de inteligente Q & A forum base de conocimientos constantemente actualizada, bienvenido a entusiastas preguntas y comentarios.

versión: 1.1.4 [2016-6-17 10:00:34]
descripción:
1. DWG En el Acceso a la nueva Placa Base color mapa-> phone5S DWG, phone5S_3G, phone5S_4G serie.

versión: 1.1.3 [2016-6-16 16:00:34]
descripción:
1. beautify la sección elite team!
2. Añadir un Agujero de Tornillo en el Acceso DWG.

versión: 1.1.2 [2016-6-15 17:22:34]
descripción:
1. DWG En el Acceso a la Placa Base nueva DWG mapa de color serie de teléfonos-> iphone4, iphone4S y así sucesivamente!
2. DWG en el nuevo Agujero Del Tornillo En el Acceso del teléfono serie-> iphone4, iphone4S y así en!

versión: 1.1.1 [2016-6-13 18:27:34]
descripción:
1. Update 5C, 6 P, 6 S y otro Tornillo Agujero de Acceso DWG, este Acceso DWG es actualmente sólo versión de lujo, es decir en la versión de lujo puede ser visto en la versión Lite no puede ver! asegúrese de prestar atención a esto!
2. Aumentar PADS software de instalación, puede ser cargado para ver. pcb dibujos!
3. Beautify la " matanza/video " de la interfaz.
4. Aumentar la sección de equipo de élite.

versión: 1.1.0 [2016-6-02 17:41:34]
descripción:
1. actualización de la Huella Digital de Acceso Clave DWG, tenga en cuenta que este Acceso DWG es actualmente sólo versión de lujo, es decir en la versión de lujo puede ser visto en la versión Lite no puede ver! asegúrese de prestar atención a esto!
2. Actualizar el Acceso DWG Lite datos, añadir la frontera!
3. Increase ipad_mini2 y ipad_air dos modelos.

versión: 1.0.9 [2016-5-12 17:41:34]
descripción:
1. actualización de la Huella Digital de Acceso Clave DWG, tenga en cuenta que este Acceso DWG es actualmente sólo versión de lujo, es decir en la versión de lujo puede ser visto en la versión Lite no puede ver! asegúrese de prestar atención a esto!

versión: 1.0.8 [2016-5-12 16:12:53]
descripción:
1. Abra la matanza de vídeo del sector.

versión: 1.0.7 [2016-5-12 12:46:18]
descripción:
1. archivo PDF para añadir Guangzhou cinco-core network Technology Co., Ltd. marca de agua.
2. Conceptos Básicos de Reparación y esquemas para cambiar entre BUG parpadeo.
3. El archivo superior izquierda es renombrado como el Acceso DWG.
4. La barra de menú de la izquierda de Acceso DWG cambió su nombre por el de Edición de Lujo.
5. Añadir la Lite a la barra de menú de la izquierda.
6. Añadir el sistema registrará automáticamente el Lite y Deluxe Edition características, la libertad de cambiar, grabación automática.
7. Agregue el modelo phone6-5.5, phone6S-4.7, phone6S-5.5 modelos.
8. Mejorar la función de búsqueda.
9. Nueva apertura placa: Lite, Mainboard DWG mapa, NEGRO Diagrama diagrama, Resistencia a la GND mapa, programa de mantenimiento.

versión: 1.0.6 [2016-5-6 18:17:31]
descripción:
1. Actualizar el modelo iphone64.7.

versión: 1.0.5 [2016-5-5 18:31:00]
descripción:
1. función de Búsqueda se actualiza, editado (presione la tecla Enter o el ratón el foco fuera de la caja de búsqueda) puede ser buscado de forma automática, no es necesario presionar el botón
2. Conceptos Básicos de los cambios de contenido.
3. Actualización de la placa esquemática.
4. conocimientos Básicos de la sección de el esquema placa añadir Marcadores, haga clic para Marcar, haga clic para mostrar Marcadores.
5. PDF controlador detecta automáticamente, si no está instalado, haga clic en ACEPTAR para instalar, a su cuenta como un administrador para registrar, parece que no hay ningún registro también se puede utilizar.
6. Fijar 1.0.4 versión click en la parte superior de el directorio de libro problema de bloqueo.
7. Haga Clic En el directorio Marcador, si hay subdirectorios expandirá automáticamente, haga clic de nuevo para reducir el tamaño.
8. Toda la información puede ser copiado y Printinged.
9. Actualización de los modelos 5 generación 5C, 5 S.
10. ocultar Automáticamente anuncios en Fundamentos de desplazamiento y esquemas, y el desplazamiento en otras secciones.

versión: 1.0.4 [2016-5-3 18:43:34]
descripción:
1. Abra el conocimiento básico del módulo, esta función requiere la instalación del controlador,
conduzca método de instalación: haga clic derecho, ejecutar como administrador, haga clic en la instalación del controlador dentro de la instalación y de inscripción PDF PDF se pueden registrar con éxito.
conocimiento básico del módulo de instrucciones: el conjunto actual de iphone de clase segunda generación de los datos pueden ser copiados y Printinged, el otro no se copia y Printinged.
2. aplicación de actualización de Actualización.

versión: 1.0.3 [2016-4-28 18:15:38]
descripción:
1. Aumentar la función de marco de búsqueda.
2. Cambie el tamaño de la línea de frontera.
3. Por Lo General, la frontera no brilla, cuando el ratón está terminado.
4. Añadir Guangzhou cinco-core Technology Co., Ltd. QQ de servicio al cliente.
5. Añadir las cinco centrales Guangzhou Science and Technology Co., Ltd. WeChat número público.
6. Para lograr en escala de grises de actualización, cerrado los usuarios han actualizado prioridad.
(versión beta cerrada con la versión normal no está actualizado) tiene una segunda autoridad.
7. closed cuenta vinculante, los actuales usuarios registrados han sido actualizados automáticamente a los usuarios beta cerrada.
8. Modificar la definición de color y versión concisa de la función, siempre y cuando el cambio se determina para cargar automáticamente el modelo actual.

versión: 1.0.2 [2016-4-25 18:04:10]
descripción:
1. Closed beta.

versión: 1.0.0 [2015-5-05 00:00:00]
descripción:
1. proyecto WuXinJi establecido!

123456

Detalles del paquete
  • Tipo de unidad: unidad
  • Peso del paquete: 0.2kg (0.44lb.)
  • Dimensiones del paquete: 12cm x 13cm x 14cm (4.72in x 5.12in x 5.51in)

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

دانگل نقشه و راهنمای سخت افزار wu xin ji

دانگل نقشه و راهنمای سخت افزار wu xin ji

دانگل wuxinji(Smart Dongle) ابزاری فوق العاده منحصر به فرد و قوی برای سخت افزار کاران می باشد.

یکی از جامع و کاملترین ابزار مربوط به نقشه-پیدا کردن پین اوت های هم مسیر-شمانیک و معرفی کامل قطعات- دیاگرام کامل برد و .... میباشد.

dongle wu xin ji کلیه مدل های ایفون تا X و مدل های مطرح از سامسونگ-هواوی-oppo-vivoو...پشتیبانی میکند.

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: